De Nutmeting

Wat kost da wel nie? Het is een vraag die door menig Nederlander wordt opgeworpen als het om kunst gaat. Als antwoord op het schuimbekkende rendabiliteitsmonster voelt de kunstenaar zich vaak gedwongen op de proppen te komen met de meest bizarre grafieken en impactmetingen. Of men trekt woorden als ‘verbindend’ en ‘sociaal’ weer eens uit de kast. Alles om te voorkomen dat men ervan verdacht wordt zomaar nutteloos met verbeelding bezig te zijn.

De nutmeting is een verrijdbare uitgang, die wordt neergezet de uitgang van andere tentjes of optredens. De uitgang heeft twee poortjes: nuttig of niet nuttig. Met de keuze voor een van de poortjes doet het publiek een uitspraak. Hoe nuttig was dit kunstwerk eigenlijk? Middels een semiwetenschappelijk vragenformulier wordt de bezoeker uitgedaagd zijn oordeel over het werk te nuanceren. Het kan zijn dat we tot de conclusie moeten komen dat men door de verkeerde uitgang is gegaan. De uitgang is een ingang tot een persoonlijk gesprek over kunst: wanneer wordt je geraakt, getriggerd, verwonderd of wellicht geïrriteerd door een werk. En hoe zinvol is dat eigenlijk?

De nutmeting is te boeken voor festivals, maar is ook geschikt voor bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld om op een speelse manier de impact van een training of transitie in beeld te brengen.