Workshop Presenteren

Docent: Boy Jonkergouw

Maximaal aantal deelnemers: afhankelijk van niveau:

  • VMBO max. 18 leerlingen
  • HAVO / VWO max. 28 leerlingen

Lesduur: minimaal 2 uur, maximaal vier uur

Doel workshop:

Leerlingen leren zichzelf, een medeleerling of een voorwerp op een aantrekkelijke manier te presenteren.
Leerlingen ontdekken dat ze invloed hebben op de indruk die ze bij een ander achterlaten.
Het geven van positieve, objectieve feedback aan elkaar.
Leerlingen benoemen positieve aspecten van zichzelf en medeleerlingen

Omschrijving workshop:

90 % van de indruk die een mens op de ander nalaat, is non-verbaal. Bij sollicitatiegesprekken of op de toekomstige werkvloer zullen leerlingen voor een groot gedeelte worden beoordeeld op hoe ze overkomen: hun non-verbale gedrag.

Door leuke, prikkelende oefeningen waarin leerlingen elkaar spiegelen in hun lichaamshouding en manier van spreken, wordt gewerkt aan bewustwording. Bij het geven van feedback staat een veilig klimaat centraal. Dus niet: ‘wat loopt hij stom’, maar: ‘hij loopt met gebogen schouders, hij sloft, en dat wekt bij ons deze indruk’. Leerlingen geven elkaar feedback op hun lichaamshouding, maar ook op hun mondelinge taalvaardigheid: articulatie en intonatie.

Pubers willen vaak zo min mogelijk opvallen. De groepsdruk om jezelf vooral niet te laten zien, is enorm. Opvallend gedrag wordt vaak de kop ingedrukt met zuchten of uitlachen. Leerlingen worden uitgedaagd zichzelf in spelsituaties wèl te profileren, om letterlijk voor zichzelf te gaan staan.

NB: een toegepaste variant van deze workshop wordt gegeven aan leerlingen met sociale gedragsproblematiek. Doorgaans krijgen deze leerlingen feedback in de vorm van waardeoordelen: ‘doe niet zo brutaal, lui, laks, onbeschoft’ etc… In deze workshop wordt dit gedrag op een ‘fysieke manier’ geanalyseerd, door medeleerlingen. Bijvoorbeeld: hoe staan je schouders, hoe loop je, hoe klinkt je stem als je gedrag als ‘ongeïnteresseerd’ wordt bestempeld. Dit werkt objectiverend; de leerling krijgt concrete gereedschappen in handen om tot een gedragsverandering te komen. Soms merken jongeren ook, dat door een verandering in het ‘fysieke idioom’ ook iets verandert op emotioneel niveau: door anders te praten of te lopen, voel je je anders! De workshopdocent zorgt dat de feedback die leerlingen elkaar geven altijd opbouwend van aard is.

Ook voor leerlingen die buiten de groep vallen / gepest worden is een programma.

Neem contact op voor alle mogelijkheden.